ชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะบรรยาย รุ่นที่1 หัวข้อ “ชีวิตเกิดมาทำไม”