ต้อนรับทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ต้อนรับทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ