ทารกแรกเกิด

ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น

ทารกแรกเกิดเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญ คงไม่มีอะไรที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นห่วงได้มากเท่ากับสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่สมวัยของเจ้าตัวน้อย โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังจากที่ลูกน้อยถือกำเนิดขึ้นมา และต้องปรับตัว ทำความคุ้นเคยกับโลกใบใหม่ ก็ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกทั้งดีใจและเป็นห่วงไปพร้อมๆ กัน สำหรับคุณพ่อคุณแม่เองการที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว เราพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาทารกแรกเกิดแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย ครอบคลุมทั้งเครือข่าย มีการรับส่งต่อทารกแรกเกิดในเขตสุขภาพที่ 7 และยังมีความร่วมมือด้านวิชาการและการแพทย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้มีความปลอดภัย เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย

ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบด้วย

 • คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Clinic)​​ให้บริการตรวจสุขภาพทารกแรกเกิด
 • คลินิกตรวจตาทารกแรกเกิด (ROP Clinic) ​​ให้บริการตรวจตาทารกแรกเกิด
 • คลินิกสุขภาพเด็กดีให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน
 • คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็ก
 • ห้องตรวจกุมารเวชกรรมให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก (โดยมีคลินิกเฉพาะทางตามตารางการออกตรวจกุมารเวชกรรม)

บุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษา ดังนี้

 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติซึม
 • กุมารศัลยแพทย์

ตารางออกตรวจคลินิกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

 • ContactPhone: 043-232-555
 • E-mail : [email protected]
 • สำนักงานศูนย์ทารกแรกเกิด​​​ต่อ 3852
 • คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Clinic) ​​ต่อ1131
 • คลินิกตรวจตาทารกแรกเกิด (ROP Clinic) ​​ต่อ 1470
 • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Newborn) ​​ต่อ 1470 หรือ 4014
 • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต 1 (NICU 1) ​​ต่อ1464
 • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 (NICU 2) ​​ต่อ 3810
 • หน่วยรับส่งต่อทารกแรกเกิดตลอด 24 ชั่วโมง ​โทร 091-0643224

Service Hours

 • สำนักงานศูนย์ทารกแรกเกิด: วันจันทร์-วันศุกร์30 – 16.30 น.
 • คลินิกทารกแรกเกิด (Newborn Clinic): ทุกวันจันทร์00 -12.00 น.
 • คลินิกตรวจตาทารกแรกเกิด (ROP Clinic): ทุกวันจันทร์00-16.00 น.

Location

 • สำนักงานศูนย์ทารกแรกเกิด  ​​​อาคาร 11 ชั้น 6
 • คลินิกตรวจตาทารกแรกเกิด (ROP Clinic) ​​อาคาร 11 ชั้น 2
 • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Newborn) ​​อาคาร 11 ชั้น 2
 • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต 1 (NICU 1) ​​อาคาร 11 ชั้น 1
 • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 2 (NICU 2) ​​อาคาร 11 ชั้น 1