บุคลากรพยาบาลจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่2565 คณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

     วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้และวิจัยทางการพยาบาล
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 บุคลากรพยาบาล จากกลุ่มงานการพยาบาลแต่ละสาขา จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ตามวัฒนธรรมอันดีงาม ในการนี้ พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ได้อวยพรปีใหม่ ให้กับบุคลากรพยาบาล ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และประสบความสำเร็จในการทำงานตลอดปี 2565 อย่างมีความสุข