ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8-16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น พว.มนัสวี พันธวาศิษฎ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบวางแผนจำหน่ายและดูแลต่อเนื่อง” ตามแนวทางมาตรฐานการบริการในโรงพยาบาล AHA โดยการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้าหอผู้ป่วย, หัวหน้างาน และคณะทำงานการวางแผนจำหน่าย เข้าร่วมประชุม ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมอย่างดีเยี่ยมเพื่อที่จะพัฒนาระบบบริการของงานพยาบาล