ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล  ผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

เข้าเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER), ศูนย์สั่งการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ, ห้องตรวจทางปฏิบัติการ (LAB) และศูนย์ตรวจโควิด-19