พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ให้โอวาทในการสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน ของนศ .พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โอวาทจบ ปี4 มข 19 มีค 64