พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาล ด้านวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่1 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

13 มีนาคม 2564 มอบใบประกาศ ผู้ช่วยพยาบาล