พว.ศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาล ด้านวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่1 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

13 มีนาคม 2564 มอบใบประกาศ ผู้ช่วยพยาบาล