พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล และรองหัวหน้าพยาบาล เข้าสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ 2564 แพทย์หญิงนาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น และอาจารย์จากสถาบันการศึกษา

ชุด3 สวัสดีปีใหม่ 2564 สหสาขา