พิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ และกล่าวเชิดชูเกียรติ ผู้บริจาคและครอบครัวที่ได้มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ

     20 มิถุนายน 2566 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และทีมบริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลนำโดย พว.พินรัฐ จอมเพชร รักษาการหัวหน้าพยาบาล ผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น และตัวแทนจากหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคอวัยวะ และกล่าวเชิดชูเกียรติ ผู้บริจาคและครอบครัวที่ได้มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งนายกเหล่ากาชาดเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและกล่าวคำขอบคุณแทนผู้ที่ได้รับอวัยวะ และให้กำลังใจแก่ครอบครัว

     สุดท้ายนี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้การบริจาคอวัยวะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และขอบคุณผู้บริหารจากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ที่คอยสนับสนุนการรับบริจาคอวัยวะให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง