พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่โรงพยาบาลขอนแก่น และจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 07.00 -12.00 น. พว.ไพรวัลย์ พรมที พร้อมผู้บริหารทางการพยาบาล และชาวโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่โรงพยาบาลขอนแก่น และกิจกรรมวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำพิธีบวงสรวงเทพยดา พระภูมิเจ้าที่ในโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ ลานหน้าวิหารขาว สวนธรรมธาริน

ซึ่งภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล ได้แก่ ศาลพระพรหม  ห้องพิธีสงฆ์เชษฐโชติศักดิ์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถระ) ศาลาพระพุทธโคดม สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ และพิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามและสืบสานวัฒนธรรมต่อไป