ร่วมงานวันบูชาคุณ 94 ปี ชาตกาล หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก ณ วัดป่าวิเวกธรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.30 น. นพ.เกรียงศักด์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พว.พินรัฐ จอมเพชร รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร, พว.ดร.ผนึกแก้ว คลังคลา รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานวันบูชาคุณ 94 ปี ชาตกาล หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก ณ วัดป่าวิเวกธรรม  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และรับมอบเครื่องกระตุ้นการกลืน (Vitalstim Plus) สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง  มูลค่า 450,000 บาท จากคณะลูกศิษย์

โดยพิธีภายในงาน ประกอบด้วยพระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตรภายในวัด, ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร, พิธีรับทักษิณานุประทาน  ถวายพระบูรพาจารย์วัดป่าวิเวกธรรม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์