ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565