วารสารทางการแพทย์และบริหารจัดการระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีที่1 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2566

http://online.anyflip.com/sdkvl/jnis/

 

วารสาร ร.พ.ขอนแก่น Full Paper(2) (1)