หัวใจ

สาขาหัวใจ

เปิดให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจร มีการตรวจคลื่นหัวใจฟังเสียงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เปิดบริการห้องตรวจสวนหัวใจซึ่งจะทำการตรวจวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำการฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจและทำการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยลูกโป่งหรือบอลลูน ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่นสามารถเปิดให้บริการได้ 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือเส้นเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลัน สามารถที่จะทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจได้ภายใน 90 นาที นอกจากนั้นยังมีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การผ่าตัด By Pass หลอดเลือดหัวใจ และสามารถรักษาผู้ป่วยได้ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดommodo consequat.