อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศทางการพยาบาล เรื่อง Data warehouse กฏระเบียบ พรบ.คอมพิวเตอร์ และบทบาาท IT nurse ในยุคดิจิตอล

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]