อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศทางการพยาบาล เรื่อง Data warehouse กฏระเบียบ พรบ.คอมพิวเตอร์ และบทบาาท IT nurse ในยุคดิจิตอล