เชิญชวนพี่น้องพยาบาล เลือกตั้งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 21-22 เมษายน นี้ เชิญชวนพี่น้องพยาบาล เลือกตั้งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2565 โดยสามารถเข้าดูขั้นตอนการเลือกตั้งที่ ลิงค์นี้ https://bit.ly/36wLLis