เปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น

18 ตุลาคม 2564 พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาลนำคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดพิธีเปิดหอผู้ป่วยความดันลบ เฉพาะกิจเด็ก อาคาร 8 ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด