เปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 โรงแรมนีโอ จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ของจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ให้ได้มาตรฐานในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตอบรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการ ดังนั้น

วันที่ 6 มกราคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 ณโรงแรมนีโอ จังหวัดขอนแก่น โดย พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล ,ทีมผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่พยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ร่วมในพิธี โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน