แสดงความชื่นชมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ได้ร่วมดูแลรักษา ด.ช.ชนกันติ์ ปลั่งกลาง ให้พ้นภาวะวิกฤต