โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

30 กันยายน 2564 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “เกษียณปลอดภัย หัวใจฮำฮอน  ออนซอนอีหลีเด้อ”  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 40 ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 14 ท่าน ลูกจ้างประจำ จำนวน 20 ท่าน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ท่าน

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล, พิธีการทางศาสนา, พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีบายศรีสู่ขวัญ  และพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้เกษียณ โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการรับใช้โรงพยาบาลขอนแก่นและประเทศชาติมาโดยตลอด  การชมวีดิทัศน์แนะนำผู้เกษียณ, การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ, ปิดท้ายด้วยพิธีลอดซุ้มธงเกียรติยศ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ขอบพระคุณบุคลากรด้านการพยาบาลที่เกษียณอายุราชการ ที่ได้อุทิศ ทุ่มเท เสียสละทำงาน สร้างสรร สิ่งดีงามไว้ให้กับวิชาชีพพยาบาล