โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          วันที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 06.45– 08.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และเนื่องในโอกาสครบรอบ วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่นครบ 70 ปี (29 พฤศจิกายน 2564)

โดย พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาลนำคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับคณะผู้บริหาร และ
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป    สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี