โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลและมูลนิธิศูนย์นมแม่ประเทศไทย ในโครงการผลิตพยาบาลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ไว้วางใจได้ (Entrustable professional activities for nursing students)