Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สร้างสุขวัดหนองแวงพระอารามหลวง โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยมี พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมทั้งทีมผู้บริหารทางการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธาน และ นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

โดยวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็ก ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ฉีดในปริมาตร 0.2 ซีซี เพื่อความปลอดภัย และพบผลข้างเคียงที่น้อยมาก ซึ่งในขณะนี้มีจำนวนประเทศต่างๆ ที่เริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีนในวันนี้ ประกอบด้วย นักเรียนอายุ 5-11 ปีสำหรับโรงเรียนนำร่อง 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนกุศลวัดหนองแวง  และ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง รวมจำนวน 540 คน