ติดต่อเรา

กลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

สำนักงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน: 043009900 ต่อ 1203
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน: 04300900 ต่อ 1200, 1204

ER call center: 043247287, 0973103018
Line ID: erkkh