วิดีโอความรู้สุขภาพ

การสูบบุหรี่ ทำให้อาการปวดหลังเลวลงจริงหรือ ? / Smoking and Back Pain
อาการปวดหลังระดับเอว กับความอ้วน / Low back and Obesity
สาเหตุทำให้เกิดอาการปวดหลังระดับเอว / Causes of Lower back pain
อาการปวดหลังเรื้อรัง กับการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ / Chronic back pain and Sarcopenia
สาเหตุทำให้เกิดปวดหลังที่พบได้บ่อย / Back Pain What you need to Know
กระดูกสันหลังทำงานอย่างไร ?How Does Your Spine Work ?