วิดีโอความรู้สุขภาพ

เมื่อท่านมีอาการจากความดันโลหิตสูงวิกฤติ / Hypertensive crisis : Emergency call
ความดันโลหิตสูงวิกฤติ / What is hypertensive crisis ?
ความดันโลหิตแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ทำไมจึงเรียกความดันโลหิตสูง เป็นฆาตกรเงียบ ?
การรักษาความดันโลหิตสูง โดยไม่ใช้ยา
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง