วิดีโอความรู้สุขภาพ

ช่วยคน ทีอยู่ในภาวะสมองขาดเลือดได้อย่างไร ? / What toDo When Someone is Having Stroke
รู้ไดเ้อย่างไรว่า สมองของคนขาดเลือด ? /How to Recognize Stroke
สัญญาณบอกให้ทราบว่า สมองถูกทำลาย.../ Warning Signs of Stroke
ดื่มหนัก ทำให้เกิดอัมพาติได้จริงหรือ ? / Alcohol and Stroke
การดื่มแอลกอฮอล์ กับความดันโลหิตสูง / Alcoholic Consumption and Hypertension
ความจริงเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ กับ สุขภาพของหัวใจ / Facts About Alcohol Drinking and Heart Health