วิดีโอความรู้สุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคหัวใจ และสมองเสื่อม /Heart Disease and Alzheimers
การมีกิจกรรมในสังคม กับ โรคสมองเสื่อม /Social activities & Alzheimers
การออกกำลังกายลดการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้หรือไม่ ? Exercise amd Alzheimers
ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไร ? Can Alzheimers be Prevented ?
อะไรทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ? /What Causes Alzheimers ?
หลงลืมในคนสูงอายุ vs โรคสมองเสื่อม ? /Alzheimer's Vs Normal Aging