รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปี 2568

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปี 2568 จำนวน 10 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1Z0X1QT8c4wITvCQJo7CrI9hm1vuvb95w

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณปิติพร/คุณพิชญ์ลดา 043009900 ต่อ 4019