ข้อมูลบัญชียาโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลเครือข่ายจำแนกตามระดับโรงพยาบาล

หนังสือ บัญชียาร่วมจังหวัดขอนแก่น Click

ข้อมูลบัญชียาโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลเครือข่ายจำแนกตามระดับโรงพยาบาล:

ขก=รพ.ขอนแก่น:

M1= รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร

M2 = รพ.พล, รพ.บ้านไผ่, รพร.กระนวน

F1 =รพ.น้ำพอง

F2 = รพ.ชุมชน อำเภอที่นอกเหนือจากข้างต้น