ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 ก.ย. 62

รอบวันที่ 23 09 62 1

รอบวันที่ 23 09 62 2

รอบวันที่ 23 09 62 3

รอบวันที่ 23 09 62 4

ไฟล์เอกสาร