ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 ก.ย. 61

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 24 ก.ย. 61รอบวันที่ 24-9-61