ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 พ.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 25 พ.ค. 64

รอบวันที่ 25 5 64

 

 

 

 

ไฟล์เอกสาร