ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 21 ก.ย. 61รอบวันที่21-9-61