ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

ประกาศไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2565

 

ไฟล์เอกสาร