ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ส.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 15 ส.ค. 65

รอบวันที่ 15 08 65(1)

รอบวันที่ 15 08 65(2)

รอบวันที่ 15 08 65(3)

รอบวันที่ 15 08 65(4)

รอบวันที่ 15 08 65(5)

 

ไฟล์เอกสาร