ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 05 ก.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 05 ก.ย. 65

รอบวันที่ 05 09 65(1)

รอบวันที่ 05 09 65(2)

รอบวันที่ 05 09 65(3)

รอบวันที่ 05 09 65(4)

รอบวันที่ 05 09 65(5)

ไฟล์เอกสาร