ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 ก.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 20 ก.ย. 65

รอบวันที่ 20 09 65 (1)

รอบวันที่ 20 09 65 (2)

รอบวันที่ 20 09 65 (3)

รอบวันที่ 20 09 65 (4)

รอบวันที่ 20 09 65 (5)

ไฟล์เอกสาร