ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 4 ต.ค. 65

รอบวันที่ 04 10 65 (1)

รอบวันที่ 04 10 65 (2)

รอบวันที่ 04 10 65 (3)

รอบวันที่ 04 10 65 (4)

รอบวันที่ 04 10 65 (5)

รอบวันที่ 04 10 65 (6)

รอบวันที่ 04 10 65 (7)

รอบวันที่ 04 10 65 (8)

ไฟล์เอกสาร