ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 ม.ค.65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินห้าแสนบาท ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 23 ม.ค.65

รอบวันที่ 23 01 66 (1)

รอบวันที่ 23 01 66 (2)

รอบวันที่ 23 01 66 (3)

ไฟล์เอกสาร