ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 มี.ค. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 7 มี.ค. 66

รอบวันที่ 07 03 66(1)

รอบวันที่ 07 03 66(2)

รอบวันที่ 07 03 66(3)

รอบวันที่ 07 03 66(4)

ไฟล์เอกสาร