ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 มี.ค. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 13 มี.ค. 66

รอบวันที่ 13 03 66 (1)

รอบวันที่ 13 03 66 (2)

รอบวันที่ 13 03 66 (3)

ไฟล์เอกสาร