ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 ก.ย. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 18 ก.ย. 66

รอบวันที่ 18 09 66(1)

รอบวันที่ 18 09 66(2)

รอบวันที่ 18 09 66(3)

รอบวันที่ 18 09 66(4)

ไฟล์เอกสาร