ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 พ.ย.66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 27 พ.ย.66

รอบวันที่ 27 11 66(1)

รอบวันที่ 27 11 66(2)

รอบวันที่ 27 11 66(3)

ไฟล์เอกสาร