ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5ก.พ. 67

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 5ก.พ. 67

รอบวันที่ 05 02 67(1)

รอบวันที่ 05 02 67(2)

รอบวันที่ 05 02 67(3)

รอบวันที่ 05 02 67(4)

 

ไฟล์เอกสาร