ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 12ก.พ. 67

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 12ก.พ. 67

รอบวันที่ 12 02 67(1)

รอบวันที่ 12 02 67(2)

รอบวันที่ 12 02 67(3)

ไฟล์เอกสาร