ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 มี.ค. 67

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงไม่เกินห้าแสนบาท ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ณ วันที่ 11 มี.ค. 67

รอบวันที่ 11 03 67(1)

รอบวันที่ 11 03 67(2)

รอบวันที่ 11 03 67 (3)

รอบวันที่ 11 03 67 (4)

ไฟล์เอกสาร