รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (1)

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (2)

 

ไฟล์เอกสาร