การประชุมคณะอนุกรรมการระบบส่งต่อ ระดับโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 25 พ.ค.2566 จัดประชุมคณะอนุกรรมการระบบส่งต่อ ระดับโรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2566 โดย นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี เป็นประธานการประชุม เพื่อการติดตามชุดข้อมูลผู้ป่วยสำหรับส่งต่อผู้ป่วยแต่ละกลุ่มงาน และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยอายุรกรรม และชี้แจงนโยบาย 1 day plan for Refer back ,การใช้โปรแกรมขอใช้รถพยาบาลส่งผู้ป่วยมส. และRefer รวมทั้ง ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่างๆเกี่ยวการส่งต่อผู้ป่วย