การใช้งานโปรแกรม ระบบเบิกรถส่งต่อ

การใช้งานระบบเบิกรถส่งต่อ ในโปรแกรม iHospital จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลขอนแก่น
คลิก https://youtu.be/okVGc1P_Eys