ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมส่งผลงาน Bast Practice เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการห้องฉุกเฉินคุณภาพและระบบ รับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไร้รอยต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมส่งผลงาน Bast Practice เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการห้องฉุกเฉินคุณภาพและระบบ รับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไร้รอยต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. ภายใต้หัวข้อ Smart Referral System for “One Province One ER” ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 **โดยส่งผลงานผ่านเขตสุขภาพ**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 025901637,025901648