โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับกลุ่มเสี่ยง 608

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1, 2, 3, 4 สำหรับกลุ่มเสี่ยง 608 ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องฉีดยา - ทำแผล แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น

กลุ่มเสี่ยง 608 คือ
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคเลือดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป