ตารางการบริการผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ( ปรับเดือน ธันวาคม 2566 )

กลุ่มงานผู้ป่วยนอกได้อัพเดตตารางให้บริการผู้ป่วยนอก รพ.ขอนแก่น หากมีข้อสงสัย เบอร์โทร 043-009900 ต่อ 4535 ในเวลาราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด   ตารางคลินิก OPD ในเวลา รพ.ขอนแก่น ธ.ค 2566